وقت سفارت امریکا و کانادا

پکیج تورها

تور تابستان و زمستان 1400 ارمنستان و پکیجهای عالی عید 1401

رزرو هتلهای 3و4و5 ستاره و  اجاره خانه و هاستل با اتوبوسهای  وی ای پی  25 نفره لیدر چند زبانه و نقشه و بیمه مسافرتی تور عید با...
ادامه مطلب

تحصیل در رشته پزشکی

تحصیل ارزان قیمت در ارمنستان به همراه  کسب اقامت اروپا و استرالیا 

 

ادامه مطلب

گرفتن ویزای شینگن و ویزای کار لهستان

اجمینه تور

خرداد1400

پکیج تورها

ecotour7@gmail.com

44288094 -09121028428 -09194443323

جدول ساعت شهرهای مهم

ایران-تهران

ارمنستان-ایروان

لس آنجلس

هند-دهلی نو

روسیه-مسکو

امارات-دبی

تایلند-بانکوک

برنامه تابستانی

تور  ارمنستان 

ادامه مطالب 

Text/HTML

18 بهمن 2018

اطلاعات کلی در مورد ارمنستان

اطلاعات کلی در مورد ارمنستان

نویسنده: مدیر سایت  /  دسته ها: تاریخ ارمنستان  / 

وضعیت اقتصادی جمهوری ارمنستان

 

جمهوری ارمنستان یکی ازکشورهای قفقازجنوبی می باشد،دارای 29800 کیلو مترمربع مساحت بوده وبیشتر از3 ملیون نفر نفوس دارد.این کشوردرشمال با جمهوری گرجستان،درجنوب باجمهوری اسلامی ایران،درشرق باجمهوری آذربایجان ودرغرب با کشورترکیه دارای مرز مشترک میباشد.  

یکی ازویژگی های اقتصاد جمهوری ارمنستان این است که ،سیستم اقتصاد این کشوردرحال گذار از سیستم متمرکز ودولتی (سوسیالیستی) به سیستم سرمایه داری وآزاد میباشد.برای تقویت  وموفقیت هرچه بیشتر این پروسه،ارمنستان بصورت جدی  ازجانب کشورهای بزرگ سرمایه داری ازجمله ایالات متحده امریکا حمایت شده است ولی تا هنوز سیستم اقتصاداین کشوربصورت قابل ملاحظه ای متأثر ازسیستم سوسیالیستی میباشد وبصورت کل ازقید این نظام رهایی نیافته است و دلیل عمده آن هم تأثیر گذاری سیاست های روسیه درعرصه های مختلف این کشور می باشد.        پس ازفروپاشی شوروی سابق و اعلام استقلال جمهوری ارمنستان، اولین مسئله ای که توجه حکومت ارمنستان را بخود جلب نمود واحد پول بود،درنتیجه حکومت ارمنستان مصمم به خروج ازدایره روبل شده وواحد پول ارمنستان را بنام درام انتخاب کرد ودرنوامبر سال 1993 درام رسما به عنوان واحد پول این کشور به جریان افتاد.دراوایل دولت ارمنستان ارزش درام را معادل با دالرامریکایی سنجیده بودند اما وضعیت نامطلوبی که اقتصاد این کشورداشت وهمچنان رشد بسیاربالای تورم دراین کشورباعث کاهش قابل توجه ارزش درام شد.ارزش یک دالر امریکایی دربازارآزاد ارزهای خارجی درارمنستان درمدت کمتر از یکسال معادل 375درام رسید.                                  

قبل از اعلام استقلال ارمنستان وفروپاشی شوروی سابق،اقتصاد ارمنستان توسط سرمایه گذاری های روسیه شوروی حمایت می شد ولی  پس از فروپاشی شوروی سابق این سرمایه ها به روسیه انتقال یافت وبه اقتصاد ارمنستان خساره بزرگی وارد نمود.                                                                     

قبل از اعلام استقلال، این کشوردارای اقتصاد صنعت محوربود وصنایع فعال درسال های قبل از اعلام استقلال عبارت بودند از"صنعت تولید مواد شیمیایی،تولیدماشین آلات صنعتی ،فرآوری مواد غذایی،نساجی،تولیدرزین والکترونیک

صنایع مذکورکاملا وابسته به واردات مواد خام ازکشورهای خارجی بود که این مسئله دردرازمدت وسالهای بعدی عامل عمده ضعف وحتی میتوان گفت سبب فلج صنعت درارمنستان شد. 

عامل مهم تضعیف اقتصاد درارمنستان طی سالهای دهه نود میلادی بسته شدن مرزهای کشورهای ترکیه ،گرجستان وآذربایجان بدلیل مناقشه قره باغ کوهستانی بود.این امرباعث کاهش ورود مواد اولیه درارمنستان شد وبالاخره بحران اقتصادی دامنگیراقتصاداین کشورشد . 

درآغازین سالهای دهه نود میلادی نرخ تورم دراین کشوررشد بی سابقه ای نمودوفقر،بیکاری ومشکلات اقتصادی دامنگیرمردم ارمنستان شد.  

پس ازآنکه درسال 1994م آتش بس میان دوکشورارمنستان وآذربایجان اعلام شد وگروه مینسک مسئولیت تأمین صلح را دراین منطقه به عهده گرفت وضعیت اقتصادی این کشورنسبتا بهبود یافت ودرسالهای پایانی دهه نود نرخ تورم درارمنستان بسیارپایین آمدوبانک مرکزی این کشورازرسیدن نرخ تورم به مرزصفرخبرداد. 

"این بانک نرخ رشداقتصادی ارمنستان درنیمه اول سال 2008م را برابربا 10.2درصداعلام کرد.دراین باره دستمزدمردم ارمنستان با 18درصدافزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 207دالرامریکایی درماه رسید.شایان ذکراست که درنیمه اول سال 2006م متوسط دستمزدکارکنان دولتی این کشوربرابربا 186دالرامریکایی بود. بانک توسعه وبازسازی اروپانرخ رشداقتصادی ارمنستان را 12.6درصددرسال2006م اعلام کرده است.این بانک نرخ رشداقتصاددرسال 2007م را8.5درصدبرآوردکردکه اصلی ترین دلیل آن توسعه فعالیت های عمرانی است.   صنعت عمران درسال 2007م بنابرگزارش بانک مرکزی ارمنستان 50%ازنرخ رشد اقتصادرابخوداختصاصداده بود.

یکی از پیامد های فروپاشی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی برای جمهوریهای مستقل مشترک المنافع ،افزایش چند صد برابر نرخ تورم در اوایل دهه نود میلادی بود.این مسئله باعث شد تا مردم ارمنستان با دشواری های زیادی مواجه شوند وسطح زندگی مردم بسیار پایین آید. 

بدلیل موقعیت جغرافیایی این کشوروهمچنین وجود ارامنه درخارج از ارمنستان که علاقه فراوانی به تجارت دارند،ارمنستان دارای توانایی مطلوب درعرصه تجارت بوده وعمده ترین درآمد این کشورازطریق صادرات وواردات کالاحاصل میشود.     

"بطورمعمول حدود50%ازتولید ناخالص ملی این جمهوری ازصادرات وواردات تأمین شده است

پس ازآنکه مناقشه قره باغ کوهستانی میان این کشوروجمهوری آذربایجان بوقوع پیوست،جمهوری ارمنستان توسط آذربایجان وترکیه ازلحاظ اقتصادی محاصره شدوحمل ونقل که قبلا ازطریق آذربایجان صورت میگرفت،متوقف شد.ازآنجایی که جمهوری آذربایجان مهمترین وبهترین راهی بود که این جمهوری را با سایر کشورهای منطقه وصل می نمود،مبادلات تجاری درارمنستان دچارافت زیادی شد.   

بعد از آنکه راه مواصلاتی این کشور(ازطریق آذربایجان )مسدود شد،ارمنستان توجه خودرا به دولت ایران متمرکز نمودودراثر همکاری کشورایران پل مقری روی رود ارس بنا گردیده وهردوکشوردروازه های گمرکی خویش را روی آن تأسیس کردندوبا انجام دادن این کار تااندازه ای سهولت برای تاجران ارمنی فراهم شد ودرحال حاضر هزاران کلوگرام کالا وهزاران مسافرازطریق این پل عبورکرده ومیزان تبادلات تجاری دوکشوردرحال پیمایش گراف صعودی درطی چند سال اخیر می باشد.   

ایجاد وتأسیس پل مقری به میزان قابل ملاحظه ای مشکلات اقتصادی جمهوری ارمنستان را رفع نموده وازتأثیرتحریمات جمهوری آذربایجان وکشورتر کیه بالای اقتصادارمنستان تااندازه ای کاسته است.  

جمهوری ارمنستان بنابرمشکلات عدیده ای که دامنگیر آن میباشد اکثر کالای مورد ضرورت خویش را ازکشورهای دیگر وارد نموده ودرمقابل صادرات آن اندک میباشد 

"درحالیکه میزان واردات این کشوردرسال 1992 بالغ بر300 میلیون دالر بوده،تنها حدود30میلیون دالر کالا صادرشده است

اگر مقایسه کنیم واردات ارمنستان تقریبا ده برابر صادرات آن میباشدکه خود این مسئله نشان میدهد که اقتصاد این کشوربیشترمتکی به کشورهای خارجی است .  

جمهوری ارمنستان بصورت عموم طلا ،جواهر ،آلومینیوم ،وسایل حمل ونقل ووسایل الکتریکی رابه کشورهای  ایران ،روسیه،ترکمنستان وگرجستان صادرنموده ودرمقابل برای رفع مشکلات اقتصادی وضروریات اولیه خویش ،غلات وسایر مواد غذایی،موادسوخت ومنابع انرژی را ازکشورهای ایران،روسیه،ترکمنستان ،گرجستان،ایالات متحده امریکا وکشورهای عضواتحادیه اروپا وارد می نماید.    

ازآنجایی که جمهوری ارمنستان یکی از کوهستانی ترین منطقه قفقاز جنوبی می باشد وتنها 20%از خاک این سرزمین قابل زرع میباشد،  زمینه های رشد زراعت دراین کشورمساعد نیست لذا پالیسی حکومات این جمهوری طی سالهای متمادی این بوده که توجه بیشتر روی صنعت متمرکز شود لذا تلاشهای که صورت گرفته است بیشتر بخاطر صنعتی کردن این کشوربوده است.   ازجمله 20%فیصد خاکی که برای زراعت مساعد می باشد ،دردامنه کوه ها موقعیت داشته واین مسئله پیشبرد امورزراعت را مشکل تر ساخته است .ازاین نقطه نظر فعالیت های زراعتی دراین کشوربیشتر درزمینه باغداری ،تولید میوه وسبزیجات تمرکز یافته وفعالیت های وسیعی درزمینه تولید گل وصادرات آن به خارج ازکشورشروع شده است.                                                                           

طوریکه فوقا متذکرشدم بدلیل نبود زمین مناسب برای فعالیت های زراعتی ، توجه ارمنستان بیشتر روی فعالیتهای صنعتی متمر کز بوده وصنعت درارمنستان ازاهمیت خوبی برخوردار است وارمنستان ازجمله یکی از صنعتی ترین جمهوری های که عضواتحاد شوروی سابق بودند ،میباشد.                                                        

"این بخش حدود43%نیروی کاررا درارمنستان به خودجلب کرده وسهم اساسی درتولید ناخالص داخلی دارد

دراین کشوربخشهای الکترومیخانیک ،الکترونیک ،ابزارآلات وصنایع خودروسازی ازجایگاه خوبی برخوردار است. یکی از کارخانجات ارمنستان کارخانه تایر سازی ایروان است وبراساس قراردادی که با کشورایران دارد مواد مورد ضرورت خویش را از ایران تأمین میکند.موسسه پتروشیمی نایرت ازدیگر کارخانه های مهم ارمنستان است که دربخش صنعت فعالیت دارد.                                                           

ارمنستان درعرصه صنایع سبک رشد قابل ملاحظه ای نموده است و80%ازتولیدات مربوط به صنایع سبک به سایر کشورهای منطقه صادر می شود. این کشور درعرصه صنایع غذایی نیز دارای یکی از غنی ترین منابع آب معدنی جهان می باشد اما بدلیل فقدان صنعت بسته بندی،این کشور تااکنون نتوانسته است که ازمنابع مذکوربطورکامل استفاده کند.                                                                      

دربخش صنایع این کشوربا یک سلسله مشکلات مواجه است که عمده ترین مشکل ،کمبود انرژی است. این کشور ازنظر منابع انرژی فقیر ومیتوان گفت که بیشتر متکی ووابسته به خارج است که گازرا ازسیبری وترکمنستان وهمچنان نفت وذغال سنگ را نیز ازکشورهای خارجی وارد میکند .

جمهوری ارمنستان برعلاوه فقدان منابع نفت وگاز،یکی از تولید کنندگان انرژی الکتریکی محسوب میشود.                                                                          

دراین کشورهشت بندبرق برای تولید نیروی برق آبی وجود داردکه پنج بند آن بر روی رود هراز دان احداث شده است. تقریبا تمامی نیروگاههای حرارتی برق پس ازآغازمنازعه قره باغ ،به علت تحریم صدورنفت ومواد سوختی ازسوی آذربایجان ازدورخارج شده ونیروگاه هسته ای آن درآرماویر(اوکتمبریان)نیز که درزلزله سال 1988آسیب دیده ،هنوزقابل بهره برداری نیست.  

"تولید برق این کشوراز14.5میلیاردکیلو وات ساعت درسال 1985به 9.5میلیاردکیلووات ساعت درسال 1991 کاهش یافته است.درسال 1990 حدود 50 هزارتن ذغال سنگ تولیدو570هزارتن مصرف شده است همچنین از4.35میلیون تن نفت مصرفی این کشوردرسال 1990،تنها 292هزارتن آن درداخل پالایش شده است .درهمین سال4.88میلیاردمترمکعب گازبه مصرف رسیده که 170ملیون مترمکعب آن درداخل تولید شده است 

این کشورازلحاظ داشتن منابع معدنی کشوربسیارغنی بوده که اکثرمنابع مذکورپس از فروپاشی شوروی سابق از کارافتاده اند.ارمنستان دارای منابع زیرزمینی مهمی از قبیل مس ،سرب ،زینک ،آهن وطلا میباشد. این کشوردارای منابع بزرگ سنگهای ساختمانی ازقبیل مرمر ،گرانیت ،چخماق وسنگهای آهکی می باشد که قسمت زیادی از سنگهای معدنی جمهوری ارمنستان به کشورهای خارجی صادر میشود.درحال حاضر حکومت ارمنستان مصمم است تا ظرفیت استخراج مس ومولیبدنیوم را بالاببرد تا ازاین طریق بتواند که صادرات سنگ خام به خارج از ارمنستان را کاهش دهد.   تولیدات ناخالص داخلی جمهوری ارمنستان درحدود 18 میلیارد دالر امریکایی ارزش داشته وازآنجایی که این کشوربا همسایه خویش (جمهوری آذربایجان ) همواره دچاراختلافات مرزی بوده وخصوصا پس از جنگ ناگورنوقره باغ (قره باغ کوهستانی) ازسوی جمهوری آذربایجان وجمهوری ترکیه که حامی آذربایجان درجنگ مذکور بود،تحریم شد،اقتصاد این کشوروابستگی بیشتربه سرمایه ها وحمایت های مالی خارجی پیدا کرده است .

جمهوری ارمنستان بیشتر متکی به اقتصاد بازبوده چنانچه که وال استریت ژورنال وبنیاد هریتیج درگزارش اخیر خود ارمنستان رالیبرال ترین وبازترین اقتصاد درمیان کشورهای مشترک المنافع معرفی کردند .    

"طبق گزارش ارائه شده 69.4 درصد ازقتصاد ارمنستان آزاد است وازجهت آزادی اقتصادی رتبه 32درجهان ورتبه نوزدهم را درمیان 41کشوراروپایی دارد آزادی اقتصادی ارمنستان بدین معنی است که بیشتر ازارگانهای دولتی،ارگانهای غیردولتی آنهم ارگانهای که اکثرا درخارج از ارمنستان هستند یعنی اقتصاد ارمنستان بیشترازبیش ازطرف آن ارامنه که درسایرکشورهای جهان زندگی میکنند حمایت می شوند.    

ایالات متحده امریکا پس از اسرائیل بیشترین کمک خویش را به ارمنستان می کند ودلیل عمده آن حضورگسترده ارامنه درایالات متحده امریکا می باشد وگفته میشود که بیشتر از یکو نیم ملیون ارامنه درایالات متحده امریکا زندگی می کنند.  

وضعیت اقتصادی ارمنستان را بصورت خلاصه میتوان چنین بررسی کرد که :ارمنستان قبل از فروپاشی شوروی سابق یک کشورصنعت محوربود ولی پس ازفروپاشی شوروی سابق ومناقشه قره باغ کوهستانی که ازسوی ترکیه وآذربایجان مورد تحریم اقتصادی قرارگرفت وهمچنان مرزهای کشورهای مذکوربه روی شهروندان این کشورمسدود شد وضعیت اقتصادی این کشورروبه وخامت گرایید ونرخ تورم رشد قابل ملاحظه ای نمود اما پس از آتش بس درسال 1994 م مشکلات اقتصادی این کشورنسبتا کاهش یافته وکمکهای ارامنه که درسایرکشورهای جهان بسرمی برند دربهبود وضعیت اقتصاد مردم ارمنستان نقش قابل ملاحظه ای دارد.     

چاپ

تعداد نمایش ها (13782)      نظرات (0)

کلمات کلیدی:

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دات نت نیوک فارسی