جهت خرید و اجاره  آپارتمان و ویلا  بزرگتر و یا در نقاط مختلف شهر میتوانید در ایران با شماره 09121028428 و در ارمنستان با شماره 0037493419813 تماس حاصل کنید .
یا با ایمیل ecotour7@gmail.com  به انگلیسی درخواست خود را ارسال دارید .