وقت سفارت برای کشورهای امریکا و فرمهای مربوطه و فرمهای مربوط به سفارت کانادا وقت سفارت امریکا از ارمنستان جهت دريافت وقت سفارت مدارك زير نياز مي باشد . هزینه بانکی بابت وقت سفارت 160 دلار میباشد و حق الزحمه شرکت 65دلار در ایروان میباشد پاسپورت متفاضي و تمامي افراد درجه يك آدرس خانه در ايران و سوابق كاري و تحصيلي به انگليسي آدرس محل سكونت و تلفن در آمريكا و مشخصات كامل دعوت كننده نام افراد درجه يك و فاميلها درجه يك كه در امريكا به سر مي برند ايميل و رزومه شخصي فرمهای DS160 زیر را به زبان انگلیسی و بدون جا انداختن هیچ یک از ایتمها پر کنید

 

نام :                                                         نام خانوادگي :

جنسيت :                                                   وضعيت تاهل:

تاريخ تولد ميلادي :                                       محل تولد:

مليت :                                                      مليت ديگر :

شماره كد ملي :

آدرس كامل پستي ( منزل ):

تلفن منزل1:                     2:                        تلفن همرا ه :

تلفن محل كار:                                          ايميل آدرس:

نوع پاسپورت:

شماره گذرنامه :                                        محل صدور گذرنامه:

شهر محل صدور گذرنامه:                             تاريخ صدور گذرنامه:

تاريخ اعتبار گذرنامه:

آيا تا به حال گذرنامه شما مفقود يا دزديده شده است:

هدف از مسافرت:

تاريخ ورود مورد نظر به آمريكا:

مدت زمان مورد نظر اقامت در امريكا:

آدرس كامل محل اقامت در امريكا:

آيا شخص ديگري با شما مسافرت مي كند:

آيا شما از طرف يك گروه يا سازمان خاصي مسافرت مي كنيد؟

شخصي كه با شما مسافرت مي كند:                     تعداد:                     نسبت:

آيا تا به حال به آمريكا مسافرت كرده ايد؟

آيا تا به حال موفق به اخذ ويزاي آمريكا شده ايد؟

آيا تا به حال در خواست شما از طرف سفارت آمريكا مردود شده؟

نام و نام خانوادگي شخص مورد نظر در آمريكا:

نام سازماني در امريكا كه با آن در ارتباط هستيد؟

نسبت او با شما؟

آدرس كامل او در امريكا؟

تلفن شخص مورد نظر و ايميل ايشان:

نام خانوادگي پدر:                                        نام پدر:

تاريخ تولد پدر:                                        

آيا پدر شما در امريكا حضور دارند؟

نام و نام خانوادگي مادر:                                تاريخ تولد مادر:

آيا مادر شما در امريكا حضور دارند؟

آيا شما به غير از پدر ومادر خويشاوند در جه 1 ديگري در آمريكا داريد؟

نام و نسبت ايشان با شما؟

1-

2-

3-

4-

وضعيت اقامت ايشان در امريكا؟  رزيدنت( سيتيزن)  يا  گرين كارت

آدرس و تلفن و كد پستي در امريكا

 

 

 

نام و نام خانوادگي همسر:

تاريخ تولد همسر:                                     مليت همسر:

محل تولد همسر:                                    

آدرس اقامتي همسر:

شغل متقاضي يا درخواست كننده؟

شغلي قبلي متقاضي ؟

ميزان تحصيلات متقاضي؟

آدرس آخرين محل تحصيل؟                                                                     

تاريخ شروع آخرين مدرك تحصيلي و تاريخ پايان آن:

آيا شما به يك قبيله يا قوم خاصي تعلق داريد؟

به چه زبانهايي مسلط هستيد؟

آيا شما در 5 سال گذشته به كشوري مسافرت كرده ايد؟

آيا شما در يك سازمان خيريه ،فرهنگي ، ...وابسته هستيد؟

وضعيت خدمت وظيفه ؟