اموزش بادیگاردی و به همراه اشتغال برای واجدین شرایط در ارمنستان

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش نام شغل محافظت فيزيكي

 

 

تهیه و تنظیم : واناگان ملکومیان - پاییز 1388

 با توجه  به افزايش  جرايم و نا امنيهاي جاني ؛ مالي و تجاري موجود در كشور ها و نياز به تامين امنيت افراد –مكانها –اطلاعات  روز به روز بيشتر  به چشم  مي آيد  و  شغل فوق در تمامي اصناف كه امنيت  از  جان افراد ؛ محصول ، مكان فعاليت  ؛ تجارت و ...  نياز باشد ، كاربرد دارد  و هر فرد با توجه به علاقه خود مي تواند  انتخاب نمايد . جايگاه اين شغل متناسب با توانائي ها و هوش افراد  مشخص مي شود امكان دارد كسي نگهبان محله اي شود و فرد ديگر محافظ يك رئيس جمهور  و كسي ديگر نگهبان و محافظ يك كارخانه  تجاري بزرگ و...  مهمترین نکته اشتقال برای نسل جدید و متمرکز کردن نیروهای جوان در بخش موثر جامعه و درگیر کردن وجدان  جوانان با اخلاقیات و سپردن مسئولیت به انها میباشد و راهبری انها به سوی جامعه ای سالم و با اخلاق میباشد . افرادي كه تمايل به آموزش دارند مي بايست تست سلامتي كامل رواني و بدني را انجام دهند و  برگه عدم سوپيشينه را با ارائه نمایند.