ویزای شینگن : شرایط و مدارک و مدت


اطلاعات و مدارک مورد نیاز در زیل این مطالب مشاهده کنید 

ویزای شینگن در ارمنستان فقط به ایرانییان مقیم ارمنستان داده میشود 

پس شما اول بایستی اقامت ارمنستان را از راههای موجود مانند استخدام - ازدواج - ثبت شرکت - خرید ملک انجام دهید 

هر کدام از روشهای فوق هزینه های جدا و سیستم خود را دارد ولی پروسه زمانی ان 2 ماه کامل تا ورود به سفارت طول میکشد 

روش دوم : تمامی دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی و معماری ارمنستان جهت ادامه تحصیل میتوانند بدون هیچ مشکلی به اروپا بروند .

 

ویزای کار شینگن 2 ساله 

با داشتن اقامت ارمنستان ویزای کار 3 ماهه دریافت میشود .بعد از 2 سال قابل تمدید تا 2 سال دیگه و بعد از یک سال خانواده خود را میتواند نزد خود ببرد .تسلط به زبان انگلیسی و یا المانی در روند ویزا تسریع ایجاد مینماید .در صورت اشنا نبودن به زبان میتوانید در زمان اقامت در ارمنستان میتوانید در دوره های رسمی و مورد تائید سفارتهای اروپائی تحصیل و اموزش زبان را فرا بگیرید .

مدارک لازم برای ویزای توریستی

 

1-    فرم اپلیکیشن پر شده به زبان المانی و یا انگلیسی

2-    عکس 3*4 رنگی 2 عدد یکی به فرم چسبیده باشد

3-    بیمه نامه برای کشورهای شینگن برای تاریخ اعلام شده سفر  با سقف  مینیمم 30000 یوروو

4-    پاسپورت معتبر که  اعتبار ان بالای 6 ماه باشد با حداقل 3 صفحه خالی در پاسپورت

5-    کپی تمامی صفحاتی که در ان مطلب توضیحات  و یا مهر  و یا ویزا وجود دارد

6-    کپی پاسهای قبلی اگر ویزاهای معتبری تا قبل 5 سال دارید  با صفحات اصلی پاس قدیمی

7-    برگه اقامت کشور ارمنستان که از زمان برگشت شما از اروپا  به ارمنستان 3 ماه اعتبار داشته باشد

8-    بوکینگ هتل و بلیط هواپیما در تاریخهای اعلام شده و اگر کشورهای مختلفی هستند در تمامی کشورها بوک هتلها اجباری ست

9-    نامه ای در مورد علت سفر و هدف شما از سفر به زبان انگلیسی و یا المانی

10-    سند ملک و  دارایی های غیر منقول و منقول  (اریجینال و کپی )  به نام شخص درخواست کننده در ایروان و بسختی یا ایران

11-    اشتغال به کار با درج درامد ماهیانه به تومان  و تبدیل ان به ریال

12-    اشتغال به تحصیل برای دانشجویان

13-     برای بازنشتگان نامه بازنشستگی با قید مبلغ ان و نامه از بیمه تامین اجتماعی

14-    در صورت نداشتن کار  توجیه منطقی درامد و تامین امرار معاش

15-    در صورت پرداخت هزینه توسط پدر و یا شوهر و همسر برگه های اشتغال و درامد اسپانسرها (شامل ثبت شرکت و اشتغال به کار و گردش حساب بانکی 3 ماهه)

16-    برگه صورت حساب بانکی 3 ماهه

17-    مدارک ثبت شرکت و سمت در ان شرکت (اریجینال و کپی ) 

18-    پاسپورت همسر و فرزندان زیر 18 سال وکپی ان اگر پاسپورت ندارند شناسنامه  اصل و کپی و ترجمه انها

19-    سند ازدواج و یا طلاق و یا گواهی فوت همسر و یا شوهر و یا مادر و پدر

20-    مدارکی لازم جهت اثبات اقامت فرزندان و یا اولیا در خارج از کشور ارمنستان و یا ایران (مثل برگه اقامت و یا پاسپورت کشور دیگر)

21-    کپی پاسپورت فرزندان زیر 18 سال و اصل ان

22-    برای فرزندان زیر 18 سال اجازه اولیا از طریق محضر و ترجمه رسمی شده  و کپی ان

23-    در صورت همراه بودن یکی از فرزندان با پدر و یا مادر اجازه اولیای غایب به صورت محضری ترجمه شده و کپی

جهت انجام ویزای 100 در 100 بایستی اقامت ارمنستان را دریافت کنید .

در ضمن در صورت ایجاد هر مشکلی طبق قرارداد طرفین ,  هر هزینه دیگری بجز اقامت و هزینه ماندن بازگردانده میشود .هزینه اقامت غیر قابل بازگشت میباشد .

 

ویزای تجاری و نمایشگاهی

 

1-      فرم اپلیکیشن پر شده به زبان المانی و یا انگلیسی

2-      عکس 3*4 رنگی 2 عدد یکی به فرم چسبیده باشد

3-      بیمه نامه برای کشورهای شینگن برای تاریخ اعلام شده سفر  با سقف  مینیمم 30000 یوروو

4-      پاسپورت معتبر که  اعتبار ان بالای 6 ماه باشد با حداقل 3 صفحه خالی در پاسپورت

5-      کپی تمامی صفحاتی که در ان مطلب توضیحات  و یا مهر  و یا ویزا وجود دارد

6-      کپی پاسهای قبلی اگر ویزاهای معتبری تا قبل 5 سال دارید  با صفحات اصلی پاس قدیمی

7-      برگه اقامت کشور ارمنستان که از زمان برگشت شما از اروپا  به ارمنستان 3 ماه اعتبار داشته باشد

8-      بوکینگ هتل و بلیط هواپیما در تاریخهای اعلام شده و اگر کشورهای مختلفی هستند در تمامی کشورها بوک هتلها اجباری ست

9-      دعوت نامه رسمی از طرف نمایشگاه و یا شرکت خارجی اوریجینال و کپی  و با درج قبول هزینه های اقامت دعوت شده شامل هتل و خوردو خوراک و ....

10- اگر دعوت کننده قبول هزینه نمیکند در این صورت شرکت ارسال کننده فرد مورد نظر نامه ای بر قبول هزینه های این فرد با درج مدارک شرکت و گردش حساب بانکی 3 ماهه شرکت باید صادر نماید .

11- شرکت ارسال کننده نماینده باید توانمدی مالی خود را اثبات کند .

12- برای دریافت ویزای طولانی مدت باید در دعوت نامه ذکر شود و قبول هزینه های اقامت طولانیتر را به عهده بگیرد دعوت کننده .و یا مانند بند 10 شرکتی که نماینده را میفرستد قبول هزینه نماید .

13- اگر خود فرد دعوت شده قبول هزینه نماید لازم است مدارک زیر را با خود ببرد . گواهی ثبت شرکت و کپی و گردش مالی 3 ماهه حسابهای خود و مدارک اموال منقول و غیر منقول

14- نامه ای در مورد علت سفر و هدف شما از سفر به زبان انگلیسی و یا المانی

15- سند ملک و  دارایی های غیر منقول و منقول  (اریجینال و کپی )  به نام شخص درخواست کننده در ایروان و بسختی یا ایران

16- اشتغال به کار با درج درامد ماهیانه به تومان  و تبدیل ان به ریال

17- اشتغال به تحصیل برای دانشجویان

18-  برای بازنشتگان نامه بازنشستگی با قید مبلغ ان و نامه از بیمه تامین اجتماعی

19- در صورت نداشتن کار  توجیه منطقی درامد و تامین امرار معاش

20- در صورت پرداخت هزینه توسط پدر و یا شوهر و همسر برگه های اشتغال و درامد اسپانسرها (شامل ثبت شرکت و اشتغال به کار و گردش حساب بانکی 3 ماهه)

21- برگه صورت حساب بانکی 3 ماهه

22- مدارک ثبت شرکت و سمت در ان شرکت (اریجینال و کپی ) 

23- پاسپورت همسر و فرزندان زیر 18 سال وکپی ان اگر پاسپورت ندارند شناسنامه  اصل و کپی و ترجمه انها

24- سند ازدواج و یا طلاق و یا گواهی فوت همسر و یا شوهر و یا مادر و پدر

25- مدارکی لازم جهت اثبات اقامت فرزندان و یا اولیا در خارج از کشور ارمنستان و یا ایران (مثل برگه اقامت و یا پاسپورت کشور دیگر)

26- کپی پاسپورت فرزندان زیر 18 سال و اصل ان

27- برای فرزندان زیر 18 سال اجازه اولیا از طریق محضر و ترجمه رسمی شده  و کپی ان

28- در صورت همراه بودن یکی از فرزندان با پدر و یا مادر اجازه اولیای غایب به صورت محضری ترجمه شده و کپی