گرفتن وقت سفارت و ارائه مدارک برای انگشت نگاری فقط 300 دلار 

جهت مهاجرت فرمهای زیر را پر کرده و برای ما ارسال دارید 
ویزای کانادا

ویزای کانادا

ویزای 5 ساله کانادا ویژه پزشکان، صاحبان مشاغل و...
  • 1302
RSS